29/09/2022 06:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vũ hậu tân cư tức sự
雨後新居即事

Tác giả: Bùi Tông Hoan - 裴宗驩

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 16/08/2008 01:53

 

Nguyên tác

斂雨翻晴又幾回,
今朝還是出門來。
草生曲徑雙眉合,
水漲方池一眼開。
不掃庭泥和落葉,
欲傾砌石有粘苔。
閒中景趣渾如許,
說與傍人莫浪咍。

Phiên âm

Liễm vũ phiên tình hựu kỷ hồi,
Kim triêu hoàn thị xuất mòn lai.
Thảo sinh khúc kính song my hợp,
Thuỷ trướng phương trì nhất nhãn khai.
Bất tảo đình nê hoà lạc diệp,
Dục khuynh thế thạch hữu niêm đài.
Nhàn trung cảnh thú hồn như hứa,
Thuyết dữ bàng nhân mạc lãng sai.

Dịch nghĩa

Tan mưa hửng nắng mấy lượt rồi,
Sáng nay mới bước ra khỏi cửa.
Cỏ mọc ở lối đi quanh như đôi mày đang khép,
Nước dềnh lên ao vuông như một con mắt mở.
Không quét được đám bùn ở sân lẫn với lá rụng,
Muốn dọn đống đá trước thềm có rêu bám vào.
Cảnh thú trong lúc nhàn hồn nhiên như thế,
Bảo với ông láng giềng chớ có cười khẩy.

Bản dịch của Huệ Chi

Hửng nắng tan mưa mấy lượt rồi,
Sớm nay ra ngõ đứng nhìn chơi.
Đường cong cỏ mượt: đôi mày khép,
Nước đẫy ao vuông: một mắt soi.
Lá lẫn bùn lầy sân khó quét,
Thềm trơn rêu mốc, đá toan dời.
Hồn nhiên trong cảnh nhàn như vậy,
Bác láng giềng xin chớ vội cười.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Tông Hoan » Vũ hậu tân cư tức sự