29/01/2022 00:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ (I)

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 05/05/2008 04:34

 

Vĩnh biệt rồi đừng đưa nhau nữa
Nỗi tình lên một nhớ lên hai

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Nhớ (I)