27/05/2022 05:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Đường Thứ
送唐次

Tác giả: Vũ Nguyên Hành - 武元衡

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/07/2014 14:50

 

Nguyên tác

都門去馬嘶,
灞水春流淺。
青槐驛路長,
白日離尊晚。
望望煙景微,
草色行人遠。

Phiên âm

Đô môn khứ mã tê,
Bá thuỷ xuân lưu thiển.
Thanh hoè dịch lộ trường,
Bạch nhật ly tôn vãn.
Vọng vọng yên cảnh vi,
Thảo sắc hành nhân viễn.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sắp đi ngựa hý cửa kinh
Sông Bá dòng xuân nhàn nhạt
Đường trạm hun hút hoè xanh
Ngày dài rượu chia tay cạn
Trông theo mịt mờ sương khói
Người đi xa tít bên ngàn
Đường Thứ đỗ tiến sĩ năm Kiến Trung thứ nhất (780), làm Lễ bộ viên ngoại lang, bị dèm pha đổi ra làm thứ sử Khai Châu 10 năm, sau bị biếm đi Quỳ Châu, bạn của Vũ Nguyên Hành.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Nguyên Hành » Tống Đường Thứ