07/08/2020 17:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh đây tài tử giai nhân

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2015 17:08

 

Anh đây tài tử giai nhân
Vì tình nên phải xuất thân giang hồ
Nói đây có chị nằm đò
Mận xanh ăn vậy, đừng chờ đào non
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh đây tài tử giai nhân