29/05/2022 15:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Văn minh
Civilizáció

Tác giả: Arany János

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 10/11/2020 20:03

 

Nguyên tác

Ezelőtt a háborúban
Nem követtek semmi elvet,
Az erősebb a gyengétől
Amit elvehetett, elvett.

Most nem úgy van. A világot
Értekezlet igazgatja:
S az erősebb ha mi csinyt tesz,
Összeűl és - helybehagyja.

Bản dịch của Vũ Ngọc Cân

Trước đây trong chiến tranh
Không có nguyên tắc nào chỉ lối
Kẻ mạnh thường ăn hiếp kẻ yếu
Cái gì cũng làm như vậy thôi

Bây giờ sự việc không như thế
Thế giới này do hội nghị chỉ huy
Kẻ mạnh hơn tụ họp nhau thống nhất
Chia nhau lấy bất cứ thứ gì
1877
Nguồn: 65 bài thơ tuyển Đại thi hào Hungary Arany János, Vũ Ngọc Cân dịch, NXB Hội nhà văn, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Arany János » Văn minh