07/07/2020 23:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Tặng phẩm”

Tác giả: Tô Thuỳ Yên - Đinh Thành Tiên

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 07/06/2009 09:08

 

Thắp tạ càn khôn một vô ích
Thắp tạ nhân quần một luyến thương


Thức cho xong bài thơ
Mai sớm ra đi
Cài hờ lên cửa tặng
Nguồn: Tô Thùy Yên, Thắp tạ, An Tiêm xuất bản, Houston, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thuỳ Yên » “Tặng phẩm”