28/06/2022 09:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cõi về

Tác giả: Trịnh Bửu Hoài

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/09/2010 18:51

 

Ta về che lá thương đau
Hồ như trăng cũ phai sầu bến sông
Cây cao bóng ngậm bên dòng
Trăm năm ai đứng má hồng dưới mưa
Chim về lá đã vàng thưa
Tượng sầu nghe gió muôn xưa thổi về
Nguồn: Thơ Trịnh Bửu Hoài, NXB Đồng Nai, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Bửu Hoài » Cõi về