26/05/2024 05:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái hạ khúc
塞下曲

Tác giả: Vương Cung - 王恭

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/07/2014 16:30

 

Nguyên tác

登埤望烽火,
落日煙塵紫。
百戰久不歸,
空閨淚如水。
漢兵十萬餘,
盡沒長城死。
城下有精靈,
啾啾月明裏。

Phiên âm

Đăng bì vọng phong hoả,
Lạc nhật yên trần tử.
Bách chiến cửu bất quy,
Không khuê lệ như thuỷ.
Hán binh thập vạn dư,
Tận một Trường Thành tử.
Thành hạ hữu tinh linh,
Thu thu nguyệt minh lý.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lên tường nhìn phong hoả
Khói bụi tía cuối ngày
Phòng không lệ như suối
Trăm trận vẫn chưa về
Lính Hán hơn mười vạn
Chết hết ở Trường Thành
Chân thành hồn vất vưởng
Kêu khóc dưới trăng thanh

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Cung » Tái hạ khúc