12/06/2024 23:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thơ ở những ngày 23 và những tháng hai

Tác giả: Du Tử Lê - Lê Cự Phách

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/10/2015 15:15

 

toạ thiền mỗi tối tâm chao đảo
trí quẩn hồn quanh. những ngổn ngang
người về Thiên trúc ta luân lạc
ngay giữa trần gian tựa cõi âm

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Du Tử Lê » Thơ ở những ngày 23 và những tháng hai