24/05/2024 16:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kể từ ngày thất thủ kinh đô

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/02/2024 22:14

 

Kể từ ngày thất thủ kinh đô,
Ông Tây giăng dây thép hoạ địa đồ nước Nam.
Sau khi chiếm Huế, giặc Pháp đặt ngay dây điện báo nối liền các vị trí quan yếu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Kể từ ngày thất thủ kinh đô