28/11/2021 07:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhị thập tam dạ khán nguyệt hoạ Phan Hành Phủ kỳ 2
二十三夜看月和潘衡甫其二

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2020 00:25

 

Nguyên tác

何人酌酒問青天,
試把摩尼照火千。
造物本來無著相,
只留一半在山川。

Phiên âm

Hà nhân chước tửu vấn thanh thiên,
Thí bả ma-ni[1] chiếu đại thiên[2].
Tạo vật bản lai vô chước tướng,
Chỉ lưu nhất bán tại sơn xuyên.

Dịch nghĩa

Ai đó rót rượu mà hỏi trời xanh,
Thử đem viên ngọc ma-ni soi khắp đại niên thế giới.
Tạo vật từ xưa vốn không có hình tướng nhất định,
Chỉ để cho núi sông thấy có một nửa thôi!

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Ai nào nâng chén hỏi trời xanh,
Vũ trụ soi qua vẻ ngọc lành.
Tạo vật xưa nay không bóng dáng,
Lửng lơ song núi chỉ lưng vành.
[1] Tiếng Phạn, nghĩa là viên ngọc báu rất sáng, để vào nước đục nước cũng hoá trong. Tác giả ví viên ngọc với mặt trăng và tiếc rằng mặt trăng không tròn, không soi khắp được mọi nơi.
[2] Theo sách nhà Phật, hợp một nghìn thế giới lại gọi là Tiểu thiên thế giới, hợp một nghìn Tiểu thiên thế giới là Trung thiên thế giới, hợp một nghìn Trung thiên thế giới là Đại thiên thế giới.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Nhị thập tam dạ khán nguyệt hoạ Phan Hành Phủ kỳ 2