12/05/2021 12:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Có mới thì nới cũ ra

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 17:29

 

Có mới thì nới cũ ra,
Mới ở trong nhà, cũ ở ngoài sân.
Có bát sứ tình phụ bát đàn,
Nâng niu bát sứ vỡ tan có ngày.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Có mới thì nới cũ ra