28/01/2023 20:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phó Nam cung, xuất giao môn biệt chư đệ tử
赴南宮,出郊門別諸弟子

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2007 08:18

 

Nguyên tác

悠悠辭故國,
漫漫向長路。
出郊千微涼,
行色帶疏雨。
弟子送我行,
相隨不忍住。
豈是兒女情,
掩面淚如雨。
憶我昔年遊,
已為浮名遇。
此別又安之?
往事空回首。
入世有文章,
逃名何所慕?
多謝諸少年,
戀我獨安取?

Phiên âm

Du du từ cố quốc,
Mạn mạn hướng trường lộ.
Xuất giao thiên vi lương,
Hành sắc đới sơ vũ.
Đệ tử tống ngã hành,
Tương tuỳ bất nhẫn trụ.
Khởi thị nhi nữ tình,
Yểm diện lệ như vũ.
Ức ngã tích niên du,
Dĩ vi phù danh ngộ.
Thử biệt hựu an chi?
Vãng sự không hồi thủ.
Nhập thế hữu văn chương,
Đào danh hà sở mộ?
Đa tạ chư thiếu niên,
Luyến ngã độc an thủ?

Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Rầu rầu lìa chốn cũ,
Man mác bước đường xa.
Khỏi thành trời thấy lạnh,
Lất phất hạt mưa sa.
Học trò tiễn ta đi,
Vương vít nặng tình xưa,
Nào phải là nhi nữ,
Bưng mặt khóc như mưa?
Nhớ từ chuyến đi trước,
Đã bị phù danh lừa,
Chuyến này lại lẽo đẽo,
Việc cũ như còn mơ.
Ở đời có văn chương,
Chữ danh không lẽ ngơ,
Tạ lòng các bạn trẻ,
Ta có gì đáng ưa?
Nam cung: Theo chế độ nhà Thanh, việc mở khoa thi Hội thuộc bộ Lễ, mà bộ Lễ cũng gọi là Nam cung.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Phó Nam cung, xuất giao môn biệt chư đệ tử