01/10/2020 07:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh ơi phải lính thì đi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 10:05

 

Anh ơi phải lính thì đi
Cửa nhà đơn chiếc anh thì cậy ai?
Tháng chạp cày đất trồng khoai
Tháng giêng trồng đậu tháng hai trồng cà
Tháng ba cày vỡ ruộng ra
Trời thời mưa gió, nước sa đầy đồng
Người ta có vợ có chồng
Chồng cày vợ cấy ngoài đồng có đôi
Nhà anh chỉ có mình tôi
Cày rồi lại cuốc, cuốc thôi lại bừa
Cho nên tôi phải về trưa
Gẫy đôi vai bừa, ai kẻ chêm cho!
Ai về nhắn nhủ các cô
Đừng lấy chồng lính thiệt thua trăm đường
Khảo dị:
Anh ơi, phải lính thì đi
Cửa nhà đơn chiếc đã thì có tôi
Tháng chạp là tiết trồng khoai
Tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà
Tháng ba cày bở ruộng ra
Tháng tư gieo mạ thuận hoà mọi nơi
Tháng năm gặt hái vừa rồi
Trời đổ mưa xuống, nước trôi đầy đồng
Anh ơi, giữ lấy việc công
Để em cày cấy mặc lòng em đây
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh ơi phải lính thì đi