27/07/2021 02:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề nhất phàm phong thuận đồ
題一帆風順圖

Tác giả: Khiếu Năng Tĩnh - 叫能靜

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 21/04/2014 07:59

 

Nguyên tác

一生之計在於勤,
帆汎江中破白雲。
風順五湖隨所适,
順心順力自無貧。

Phiên âm

Nhất sinh chi kế tại ư cần,
Phàm phiếm giang trung phá bạch vân.
Phong thuận ngũ hồ tuỳ sở thích,
Thuận tâm thuận lực tự vô bần.

Dịch nghĩa

Kế sống cả đời là sự siêng năng
Thuyền lướt trên sông phá tan mây trắng
Gió thổi giúp cho lá buồm trên ngũ hồ dạo chơi tuỳ thích
Tâm thuận, lực thuận lo gì sự túng nghèo

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Siêng năng là kế ở đời
Chiếc thuyền lướt phá mây trôi trong dòng
Ngũ hồ thuận gió thong dong
Thuận tâm thuận lực ắt không khó nghèo
Lời tựa: Có người đưa tôi bức vẽ của ông sư chùa Đỉnh Minh, ông đã đề chữ nhưng lại xoá đi, nhờ tôi viết cả bài thơ. Sau ông phá giới lấy vợ làm thuốc ở chợ tỉnh trở nên khá giả, ông có đưa tôi bài thơ: "Nhất tự tri thành bại, Thiên thu mạc thán ta; Đương thời Quỷ Cốc tử, Dục hảo tốc quy gia" 一字知誠敗,千秋莫嘆嗟。當時鬼谷子,欲好速歸家 (Một chữ biết thành bại, Ngàn năm chớ than mà; Đương thời Quỷ Cốc tử, Lòng muốn sớm về nhà).

Nguồn: Tuyển thơ Tế tửu Quốc Tử Giám Khiếu Năng Tĩnh, NXB Hội nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khiếu Năng Tĩnh » Đề nhất phàm phong thuận đồ