24/06/2021 15:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giàu người ta ăn mâm thau, đầy đĩa

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/01/2016 10:14

 

Giàu người ta ăn mâm thau, đầy đĩa,
Khó đôi đứa mình lưng đĩa quá lưng.
Mắm đam[1] chấm với rau mưng,
Theo nhau cho trọn, xin đừng bỏ nhau.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Cua đồng, rạm (tiếng địa phương).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Giàu người ta ăn mâm thau, đầy đĩa