09/12/2022 10:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tố trung tình - Hàn thực
訴衷情-寒食

Tác giả: Trọng Thù - 仲殊

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/08/2014 20:36

 

Nguyên tác

湧金門外小瀛洲。
寒食更風流。
紅船滿湖歌吹,
花外有高樓。

晴日煖,
淡煙浮。
恣嬉遊。
三千粉黛,
十二闌幹,
一片雲頭。

Phiên âm

Dũng Kim môn[1] ngoại tiểu doanh châu.
Hàn thực cánh phong lưu.
Hồng thuyền mãn hồ ca xuý,
Hoa ngoại hữu cao lâu.

Tình nhật noãn,
Đạm yên phù.
Tứ hy du.
Tam thiên phấn đại,
Thập nhị lan cán,
Nhất phiến vân đầu.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Cửa Dũng kim trên đảo giữa hồ
Kiêng lửa lệ phong lưu
Khắp hồ thuyền bơi ca hát
Bên hoa có tửu lầu

Ngày tạnh ấm
Sương mờ ảo
Nhộn biết bao
Ba nghìn gái đẹp
Mười hai cung điện
Chọc chỉ mây cao
[1] Nay thuộc tỉnh Hàng Châu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trọng Thù » Tố trung tình - Hàn thực