25/11/2020 00:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trùng cửu hậu kiến tân cúc
重九後見新菊

Tác giả: Trịnh Giải - 鄭獬

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/08/2014 15:54

 

Nguyên tác

年年時節菊初開,
滿插花枝倒酒杯。
今日秋風欺病客,
惟將白髮上頭來。

Phiên âm

Niên niên thì tiết cúc sơ khai,
Mãn sáp hoa chi đảo tửu bôi.
Kim nhật thu phong khi bệnh khách,
Duy tương bạch phát thượng đầu lai.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cúc chớm nở hàng năm đúng tiết
Cài đầy hoa nghiêng chén vui chơi
Nay gió thu coi thường người bệnh
Chỉ đưa thêm tóc trắng lên đầu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Giải » Trùng cửu hậu kiến tân cúc