08/07/2020 17:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tằng Đài dịch
層臺驛

Tác giả: Dương Thận - 楊慎

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/06/2014 14:06

 

Nguyên tác

陡坡千百磴,
破店兩三家。
濕灶薪無焰,
磽田飯有沙。
瘦兵宵泣血,
猛虎晝磨牙。
行路難如此,
羈愁一倍加。

Phiên âm

Đẩu pha thiên bách đặng,
Phá điếm lưỡng tam gia.
Thấp táo tân vô diễm,
Nghiêu điền phạn hữu sa.
Sấu binh tiêu khấp huyết,
Mãnh hổ trú ma nha.
Hành lộ nan như thử,
Ky sầu nhất bội gia.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sườn dốc trăm ngàn bậc đá
Trạm hư hai ba nóc nhà
Bếp ướt củi không lửa đốt
Ruộng xấu cơm lẫn cát pha
Cọp dữ ngày mài răng bén
Lính gầy đêm oán khóc la
Đường đi khó khăn như thế
Buồn thêm cho kẻ xa nhà
Trạm Tằng Đài nằm phía đông bắc thị trấn Tất Tiết, Quý Châu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Thận » Tằng Đài dịch