27/05/2024 13:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký trưởng tử Mai Nham đình thí liên trúng tam nguyên
寄長子梅岩廷試連中三元

Tác giả: Trần Doãn Đạt - 陳尹達

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/03/2022 19:38

 

Nguyên tác

天乎人也更何尤,
仔細思量只自修。
有識非難難識到,
無名不患患名浮。
升沉隨遇雲還雨,
往復何妨春又秋。
處世伊誰能涉世,
滺然虛己一虛舟。

Phiên âm

Thiên hồ nhân dã cánh hà vưu,
Tử tế tư lường chỉ tự tu.
Hữu thức phi nan nan thức đáo,
Vô danh bất hoạn hoạn danh phù.
Thăng trầm tuỳ ngộ vân hoàn vũ,
Vãng phục hà phương xuân hữu thu.
Xử thế y thuỳ năng thiệp thế,
Du nhiên hư kỷ nhất hư chu.

Dịch nghĩa

Chớ oán trời trách người mà làm gì,
Nên suy nghĩ kỹ càng để biết tự tu.
Để có hiểu biết không khó, khó là phải biết đến nơi,
Không lo không có danh mà lo chỉ là danh hão.
Sự thăng trầm kệ nó theo cảnh ngộ như mây rồi lại có mưa,
Sự qua lại đổi thay có ngại gì, xuân qua rồi thu tới.
Sống ở đời mấy ai đã từng trải cuộc đời,
Thản nhiên coi mình hư không như trống rỗng.

Bản dịch của Vũ Minh Am

Chẳng bao giờ oán trời,
Cũng đừng vội trách người.
xét mình thật nghiêm khắc,
Suy ngẫm kỹ việc đời.
Có kiến văn không khó,
Khó là hiểu cho rành.
Chưa vội lo danh vọng,
Chỉ lo hám hư danh.
Nổi chìm tuỳ cảnh ngộ,
Bóng mây rồi thành mưa.
Đổi thay đừng e sợ,
Xuân qua lại sang thu.
Đường đời ngàn vạn lối,
Mấy ai trải đến cùng?
Thản nhiên coi mình nhẹ,
Như một chiếc thuyền không.
Mai Nham tên hiệu của Trần Bích San.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Doãn Đạt » Ký trưởng tử Mai Nham đình thí liên trúng tam nguyên