02/07/2022 02:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Long Thành trúc chi từ kỳ 3
龍城竹枝詞其三

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 01/04/2020 20:23

 

Nguyên tác

花落花開無限愁,
東津渡口月明舟。
瀘江載卻儂郎去,
夜夜月明空上樓。

Phiên âm

Hoa lạc hoa khai vô hạn sầu,
Đông tân độ khẩu nguyệt minh chu.
Lô giang tải khước nùng lang khứ,
Dạ dạ nguyệt minh không thướng lâu.

Dịch nghĩa

Hoa rụng hoa nở sầu khôn xiết
Bến nước phía đông, nơi dừng đậu, trăng rọi sáng thuyền
Sông Lô đã chở chàng đi mất
Đêm đêm trăng sáng, lặng lẽ một mình lên lầu

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc, Ngô Văn Phú

Hoa nở hoa tàn hận chứa chan
Bến Đông trăng sáng dọi khoang thuyền
Dòng Lô đã chở chàng đi mất
Trăng sáng lầu không mãi bước lên
Nguồn:
1. Ngô Văn Phú tuyển chọn và sưu tầm, Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991
2. Lương An tuyển chọn và giới thiệu, Thơ Tùng Thiện Vương Miên Thẩm, NXB Thuận Hoá, 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Long Thành trúc chi từ kỳ 3