24/01/2022 08:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 36
36

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Diệp Y Như vào 01/04/2011 22:19

 

Nguyên tác

Sailing through the night I came to life's feast, and the morning's golden goblet was filled with light for me.
I sang in joy,
I knew not who was the giver.
And I forgot to ask his name.
In the midday the dust grew hot under my feet and the sun overhead.
Overcome by thirst I reached the well.
Water was poured to me.
I drank it.
And while I loved the ruby cup that was sweet as a kiss,
I did not see him who held it and forgot to ask his name.
In the weary evening I seek my way home.
My guide comes with a lamp and beckons me.
I ask his name,
But I only see his light through the silence and feel his smile filling the darkness.

Bản dịch của Nguyễn Mai Liên

Giương buồm qua bóng đêm tôi tới được yến tiệc của cuộc đời, dành cho tôi chiếc cốc bình minh đã tràn đầy ánh sáng.
Tôi hoan ca,
Tôi chẳng biết ai đã cho tôi.
Và tôi quên hỏi tên anh ấy.
Vào giữa trưa cát bụi nóng lên dưới chân tôi và mặt trời chói chang trên đầu.
Vượt qua cùng cơn khát tôi đến bên giếng.
Dành cho tôi nước đã được đổ đầy.
Tôi uống.
Và khi tôi yêu quý chiếc cốc lưu ly ngọt ngào như nụ hôn,
Tôi chẳng thấy người cầm nó và cũng quên hỏi tên anh ta.
Vào hoàng hôn mệt mỏi tôi tìm đường về nhà.
Người dẫn đường tới với ngọn đèn và vẫy tay.
Tôi hỏi tên anh ta,
Nhưng chỉ nhìn thấy ánh sáng qua thinh lặng và nhận ra nụ cười toả kín màn đêm.
Nguồn: Thơ R.Tagore, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 36