07/08/2020 17:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếc công lên thác, xuống ghềnh

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 19:46

 

Tiếc công lên thác, xuống ghềnh,
Tay chèo, tay chống, một mình nhờ ai?
Bây giờ thở vắn than dài,
Ngỡ rằng hò hẹn ai hay hẹn hò.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Tiếc công lên thác, xuống ghềnh