30/09/2020 23:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vườn em đã có choẻn cau

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2020 12:44

 

Vườn em đã có choẻn cau,
Nhà anh có chiếc cơi son đợi chờ.
Anh về thưa mẹ với thầy,
Anh sang làm rể tết nầy là xong.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Vườn em đã có choẻn cau