06/12/2021 00:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề
無題

Tác giả: Saigō Takamori - 西郷 隆盛

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Nhật Bản
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/03/2016 02:57

 

Nguyên tác

大聲呼酒上高樓,
雄氣欲吞五大州。
一片丹心三尺劍,
揮拳先斬佞臣頭。

Phiên âm

Đại thanh hô tửu thướng cao lâu,
Hùng khí dục thôn ngũ đại châu.
Nhất phiến đan tâm tam xích kiếm,
Huy quyền tiên trảm nịnh thần đầu.

Bản dịch của Trần Tuấn Khải

Hét lớn lên lầu đánh chén say
Khí hùng như nuốt năm châu ngay
Một mảnh lòng son, ba thước kiếm
Lấy đầu quân nịnh cho biết tay!
Bài thơ được tác giả viết vì tâm lý chán ghét thế lực phiên phiệt trong triều đình Minh Trị.

Nguồn: Đào Trinh Nhất, Nước Nhựt Bổn duy tân 30 năm, 1936

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Saigō Takamori » Vô đề