08/07/2022 06:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lại vịnh cảnh mùa xuân

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 27/02/2007 19:26

 

Từ thuở Đông hoàng[1] chịu lấy quyền,
Thiều quang làm cảnh rạng xuân thiên.
Đường hoa chấp chới tin ong dạo,
Dặm liễu thung thăng sứ điệp[2] truyền.
Ả Nguỵ, nàng Diêu[3] khoe đẹp đẽ,
Người thơ, khách rượu rộn mời khuyên.
Nam nhi kịp thuở trong khi ấy,
Diễu ngựa Trường Yên[4] mới phỉ nguyền.
Sách "Văn đàn bảo giám" ghi tác giả bài này là một văn thần khuyết danh thời Lê.

[1] Cũng như Đông quân hay Đông đế: Tên hiệu vị thần coi công việc về mùa xuân.
[2] Bướm.
[3] "Nguỵ tử, Diêu hoàng", chỉ hoa mẫu đơn, mẫu đơn hoa vàng là của họ Diêu, chỉ vua; mẫu đơn hoa đỏ là của họ Nguỵ, chỉ hậu phi.
[4] Kinh đô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Lại vịnh cảnh mùa xuân