27/05/2024 14:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sở Hán chiến xứ
楚漢戰處

Tác giả: Nguyên Hiếu Vấn - 元好問

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 01/09/2019 22:02

 

Nguyên tác

虎擲龍拏不兩存,
當年曾此賭乾坤。
一時豪傑皆行陣,
萬古河山自壁門。
原野猶應厭膏血,
風雲長遣動心魂。
成名豎子知誰謂,
擬喚狂生與細論。

Phiên âm

Hổ trịch long noa bất lưỡng tồn,
Đương niên tằng thử đổ càn khôn.
Nhất thời hào kiệt giai hàng trận,
Vạn cổ hà sơn tự bích môn.
Nguyên dã do ưng yếm cao huyết,
Phong vân trường khiển động tâm hồn.
Thành danh thụ tử[1] tri thuỳ vị,
Nghĩ hoán cuồng sinh[2] dữ tế luân.

Bản dịch của Châu Hải Đường

Hổ chồm rồng giữ chẳng nhường nhau,
Cược đất giành trời ấy buổi nào.
Hào kiệt một thời xung trận cả
Sơn hà muôn thuở dựng thành cao.
Ruộng đồng xương máu tanh còn lợm,
Mây gió kinh hồn tới mãi sau.
“Trẻ nít nên danh” ai vậy nhỉ?
Ông cuồng muốn gọi luận bàn sao.
[1] Đứa trẻ con làm nên công. Theo Tấn thư - Nguyễn Tịch truyện, Nguyễn Tịch từng lên núi Quảng Võ thăm chiến trường Hán Sở, than rằng “Thời chẳng có anh hùng, khiến cho đứa trẻ làm nên công trạng!”, có ý chê Lưu Bang.
[2] Chỉ Nguyễn Tịch. Ông vốn là người có tài tế thế, nhưng dưới sự thống trị đen tối của họ Tư Mã (nhà Tấn) ông chỉ ngậm miệng không nói, giả điên uống rượu, vì vậy bị gọi là “cuồng sinh”. Hai câu cuối, Nguyên Hiếu Vấn có ý không đồng quan điểm với nhận xét của Nguyễn Tịch.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyên Hiếu Vấn » Sở Hán chiến xứ