30/10/2020 09:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độ An Hải nhập Long Biên
渡安海入龍編

Tác giả: Thẩm Thuyên Kỳ - 沈佺期

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi hongha83 vào 18/02/2011 07:22

 

Nguyên tác

嘗聞交趾郡,
南與貫胸連。
四氣分寒少,
三光置日偏。
尉佗曾馭國,
翁仲久遊泉。
邑屋連甿在,
魚鹽舊產傳。
越人遙捧翟,
漢將下看鳶。
北斗崇山掛,
南風漲海牽。
別離頻破月,
容鬢驟經年。
昆弟搉由命,
妻孥割付緣。
夢來魂尚擾,
愁委病空纏。
虛道崩城淚,
明心不應天。

Phiên âm

Thường văn Giao Chỉ quận,
Nam dữ quán hung liên.
Tứ khí phân hàn thiểu,
Tam quang trí nhật thiên.
Uý Ðà tằng ngự quốc,
Ông Trọng cựu du tuyền.
Ấp ốc liên mang tại,
Ngư diêm cựu sản truyền.
Việt nhân dao phủng địch[1],
Hán tướng hạ khan diên[2].
Bắc Ðẩu sùng sơn quải,
Nam phong trướng hải khiên.
Biệt ly tần phá nguyệt,
Dung mấn sậu kinh niên.
Côn đệ tồi do mệnh,
Thê noa cát phó duyên.
Mộng lai hồn thượng nhiễu,
Sầu uỷ bệnh không triền.
Hư đạo băng thành lệ,
Minh tâm bất ứng thiên.

Bản dịch của Hồ Bạch Thảo

Nghe đồn Giao Chỉ nơi này,
Người Nam có tục lấy dùi xuyên hông.
Bốn mùa, lạnh ít về đông,
Tiết trời nóng nực sáng trong xế chiều.
Úy Ðà riêng cõi thiết triều,
Ngao du Ông Trọng, viếng nhiều suối khe.
Làng nông trù mật cửa nhà,
Ngư dân cá muối ông cha nối đời.
Ðua vui chim trĩ múa chơi,
Tướng Hán mãi ngắm diều rơi xuống hồ.
Núi cao, Bắc đẩu lững lờ,
Gió hiu hiu thổi, tràn bờ nước lên.
Xa nhà đã mấy tháng liền,
Ðầu bù tóc rối liên niên dãi dầu.
Vận trời! em út nơi đâu?
Vợ con chia cắt phó cầu ông xanh.
Buồn vương nhiễu giấc mộng lành,
Niềm đau chứa chất bệnh hành chiếc thân.
Nước mắt trút cả thành sầu,
Tấm lòng trong sạch sao chưa thấu trời!
Bài thơ làm trong thời gian tác giả bị biếm sang Hoan Châu, tức vùng Nghệ An, Hà Tĩnh nước ta hiện nay.

[1] Đời nhà Đường, người Việt đem chim địch (trĩ) vào chầu và múa.
[2] Mã Viện đời Đông Hán khi qua đánh Trưng Trắc chưa yên, dưới thì nước lụt, trên thì mây mù, ngửa mặt thấy diều bay sà xuống nước, có ý buồn nhớ nhà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thẩm Thuyên Kỳ » Độ An Hải nhập Long Biên