04/07/2020 00:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãng Diên Hà
往延河

Tác giả: Phạm Đình Hổ - 范廷琥

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 09/04/2016 15:43

 

Nguyên tác

闡浪津頭噴浪花,
扁舟輕趁夕陽斜。
征鴻沖破遙天碧,
隔岸樵歌間牧歌。

Phiên âm

Xiển Lãng tân đầu phún lãng hoa,
Biển chu khinh sấn tịch dương tà.
Chinh hồng xung phá dao thiên bích,
Cách ngạn tiều ca gián mục ca.

Dịch nghĩa

Đầu bến Xiển Lãng sóng phun hoa
Thuyền nhỏ nhẹ nhàng lướt bóng chiều
Cánh hồng vụt phá trời xa biếc
Bên kia bờ, tiếng hát người đốn củi xen lẫn với tiếng hát của người chăn súc vật

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Xiển Lãng đầu sông gợn sóng hoa
Thuyền con nhẹ lướt bóng dương tà
Cánh hồng chấp chới trời xa biếc
Văng vẳng tiều ca lại mục ca
Nguyên dẫn: Diên Hà xưa tên là huyện Xiển Lãng.

Nguồn: Tuyển tập thơ văn Phạm Đình Hổ (Viện nghiên cứu Hán-Nôm), NXB Khoa học xã hội, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Đình Hổ » Vãng Diên Hà