29/09/2022 08:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thập bất hài kỳ 10
十不諧其十

Tác giả: Thanh Tâm tài nhân - 青心才人

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/03/2020 10:21

 

Nguyên tác

十不諧,十不諧,
哀哀翠翹命兒乖。
哎呀,命兒乖,
真可哀。

Phiên âm

Thập bất hài, thập bất hài,
Ai ai Thuý Kiều mệnh nhi quai.
Ai nha, mệnh nhi quai,
Chân khả ai.

Bản dịch của Nguyễn Vô Cùng

Mười than số kiếp long đong
Thương cho phận bạc má hồng xưa nay!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thanh Tâm tài nhân » Thập bất hài kỳ 10