20/10/2021 13:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương quy Đông Đô ký Lệnh Hồ xá nhân
將歸東都寄令狐舍人

Tác giả: Dương Cự Nguyên - 楊巨源

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 12/12/2007 17:43

 

Nguyên tác

綠楊紅杏滿城春,
一騎悠悠萬井塵。
岐路未關今日事,
風光欲醉長年人。
閑過綺陌尋高寺,
強對朱門謁近臣。
多病晚來還有策,
雒陽山色舊相親。

Phiên âm

Lục dương hồng hạnh mãn thành xuân,
Nhất kỵ du du vạn tỉnh trần[1].
Kỳ lộ vị quan kim nhật sự,
Phong quang dục tuý trưởng niên nhân.
Nhàn qua ỷ mạch tầm cao tự,
Cưỡng đối chu môn yết cận thần.
Đa bệnh vãn lai hoàn hữu sách,
Lạc Dương sơn sắc cựu tương thân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Xuân ngập thành liễu xanh hạnh đỏ
Một ngựa đi vò võ bụi đường
Chuyện đời chẳng phải quan tâm
Phong quang đắm đuối say ngầm người đi
Rãnh, thăm qua chùa cao đường lụa
Buộc, ghé vào quan lớn cổng son
Về thôi, thân bệnh mỏi mòn
Lạc Dương màu núi như còn thân quen
Lệnh Hồ xá nhân tức Lệnh Hồ Sở, Đông Đô tức Lạc Dương.

[1] Tỉnh: cái giếng, ruộng (tỉnh điền). Tỉnh trần: bụi đường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Cự Nguyên » Tương quy Đông Đô ký Lệnh Hồ xá nhân