09/12/2021 12:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Linh Châu Lý phán quan
送靈州李判官

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/02/2015 13:27

 

Nguyên tác

犬戎腥四海,
回首一茫茫。
血戰乾坤赤,
氛迷日月黃。
將軍專策略,
幕府盛材良。
近賀中興主,
神兵動朔方。

Phiên âm

Khuyển Nhung tinh tứ hải,
Hồi thủ nhất mang mang.
Huyết chiến càn khôn xích,
Phân mê nhật nguyệt hoàng.
Tướng quân chuyên sách lược,
Mạc phủ thịnh tài lương.
Cận hạ trung hưng chủ,
Thần binh động sóc phương.

Dịch nghĩa

Khắp bốn bể bị rợ Khuyển Nhung quấy đục,
Nghĩ lại thật cảm thấy bàng hoàng.
Máu đổ qua trận chiến làm đỏ cả đất,
Hơi mù làm vàng bầu trời.
Vị tướng chịu trách nhiệm về sách lược,
Thi hành thì đã có nhiều người tài trong bộ tham mưu.
Gần được chúc tụng nhà vua khôi phục lại đất nước,
Quân đội hùng mạnh khởi dậy từ phương bắc.

Bản dịch của Phạm Doanh

Bốn bể Khuyển Nhung quậy,
Nghĩ lại thấy hoang mang.
Máu trận, đất thấm đỏ,
Khí độc, trời nhuốm vàng.
Tướng quân ban chiến lược,
Quân đoàn lắm người hùng.
Gần chúc chúa khôi phục,
Lính giỏi là sóc phương.
(Năm 757)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tống Linh Châu Lý phán quan