06/12/2021 18:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang Nam liễu
江南柳

Tác giả: Trương Tiên - 張先

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 08/08/2008 10:43

 

Nguyên tác

隋堤遠,
波急路塵輕。
今古柳橋多送別,
見人分袂亦愁生。
何況自關情。

斜照後,
新月上西城。
城上樓高重倚望,
願身能似月亭亭。
千里伴君行。

Phiên âm

Tuỳ đê viễn,
Ba cấp lộ trần khinh.
Kim cổ liễu kiều đa tống biệt,
Kiến nhân phân duệ diệc sầu sinh.
Hà huống tự quan tình.

Tà chiếu hậu,
Tân nguyệt xuất tây thành.
Thành thượng lâu cao trùng ỷ vọng,
Nguyện thân năng tự nguyệt đình đình.
Thiên lý bạn nhân hành.

Dịch nghĩa

Đê Tuỳ xa xa,
Sóng trôi nhanh, bụi đường bay nhẹ.
Xưa nay trên cầu liễu đã nhiều lần tiễn biệt,
Thấy người chia áo, sầu lại sinh.
Huống chi là tình quan sơn!

Sau khi nghiêng chiếu,
Ánh trăng mới ló ra khỏi tây thành.
Trên thành, lầu cao mấy lần tựa nhìn theo,
Uớc chi thân có thể như ánh trăng cao cao.
Nghìn dặm đi bên người.

Bản dịch của Lang Xet Tu @www.maihoatrang.com

Đê Tuỳ thẳm,
Đường bụi sóng xô mau.
Cầu liễu đã bao phen tống biệt,
Thấy người chia áo lại thêm sầu.
Ly tình kể xiết bao!

Tây thành rọi,
Nghiêng chiếu ánh trăng thâu.
Thành quách trông vời lầu mấy lớp,
Uớc mình như bóng nguyệt cao cao.
Nghìn dặm mãi bên nhau.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Tiên » Giang Nam liễu