22/09/2020 09:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đèn ai leo lét trên lầu (I)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/04/2015 16:19

 

Đèn ai leo lét trên lầu,
Hay là đèn bà Quắc Mụ tụng kinh cầu cho mã Đăng Luông.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đèn ai leo lét trên lầu (I)