05/06/2023 04:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Đức chúa trời hào phóng”
“Одарив весьма обильно”

Tác giả: Aleksey Tolstoy - Алексей Толстой

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 22/12/2012 06:38

 

Nguyên tác

Одарив весьма обильно
Нашу землю, царь небесный
Быть богатою и сильной
Повелел ей повсеместно.

Но чтоб падали селенья,
Чтобы нивы пустовали -
Нам на то благословенье
Царь небесный дал едва ли!

Мы беспечны, мы ленивы,
Все у нас из рук валится,
И к тому ж мы терпеливы -
Этим нечего хвалиться!

Bản dịch của Thái Bá Tân

Đức chúa trời hào phóng
Với mảnh đất chúng ta,
Mong cho nó giàu mạnh
Và hạnh phúc mỗi nhà.

Nhưng để đồng hoang hóa,
Làng quê xác xơ gầy
Thì không là ý Chúa -
Chúa không muốn điều này!    

Ta vô tâm, lười biếng,
Cái gì làm cũng tồi.
Lại cam chịu, nhẫn nhục.
Thật đáng buồn, than ôi!
Tháng 2 năm 1869

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksey Tolstoy » “Đức chúa trời hào phóng”