08/02/2023 16:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vui buồn “Hoàng đế chi bảo”

Tác giả: Phanxipăng - Trần Ngọc Tĩnh

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi 101 vào 16/11/2022 15:41

 

Vui “Hoàng đế chi bảo”
Xa lâu, nay hồi hương
Ngẫm từ cổ vật quý
Xao xuyến muôn đoạn trường.

Vua xứ sở bị trị
Thua dân cõi tự do
Du học, lưu vong nữa
Đều mẫu quốc chăm lo.

Cha mẹ nuôi cũng vậy
Quyền lợi họ trước tiên
Triều đình mà thuộc địa
Thống trị trả lương tiền.

Hoàng đế ừ thoái vị
Rồi quốc trưởng làm vì
Thuộc hạ mưu lật đổ
Đành ngậm ngùi rời đi.

Giải trí với tiêu khiển
Ở chuỗi dinh thự sang
Nào ngờ bao ngày đói
Thân lại bệnh, hết than!

Ái tình hơn phim ảnh
Hoàng hậu cùng thứ phi
Việt, Hoa, Lào, đâu nữa?
Rượu trào lệ biệt li.

Những hoàng nam, hoàng nữ
Hầu hay bỏ cựu hoàng?
Con chẳng cho cha mượn
Bi thảm chiếc ấn vàng!

May mắn sao hậu vận
Kéo dài mấy thập niên
Cảm ơn người săn sóc
Phụ nữ Pháp hữu duyên.

Vua cuối cùng dẫu khuất
Vẫn lắm chuyện để đời
Riêng “Hoàng đế chi bảo”
Hậu thế đủ khóc cười.

Khóc cười theo mệnh nước
Khóc cười cho phận người
Ngẫu nhiên kèm tất yếu
Lịch sử héo và tươi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phanxipăng » Vui buồn “Hoàng đế chi bảo”