07/10/2022 20:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quy mộng
歸夢

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 26/10/2008 20:16

 

Nguyên tác

道路時通塞,
江山日寂寥。
偷生唯一老,
伐叛已三朝。
雨急青楓暮,
雲深黑水遙。
夢歸歸未得,
不用楚辭招。

Phiên âm

Đạo lộ thì thông tái,
Giang sơn nhật tịch liêu.
Thâu sinh duy nhất lão,
Phạt bạn dĩ tam triều.
Vũ cấp Thanh Phong[1] mộ,
Vân thâm Hắc thuỷ[2] dao.
Mộng quy quy vị đắc,
Bất dụng Sở từ[3] chiêu.

Dịch nghĩa

Đường đi có lúc thông lúc cản,
Núi sông ngày càng hoang vắng.
Một ông già sống thừa,
Ba triều vua đã phải lo dẹp giặc.
Buổi chiều mưa gấp nơi cây phong xanh,
Mây dầy, dòng Hắc Long giang nơi xa.
Mộng về, về chưa được,
Không thể dùng lời nước Sở để gọi hồn.

Bản dịch của Nhượng Tống

Đường lối bao ngăn trở
Non sông ngày vắng thưa
Ba triều giặc không hết
Một lão sống càng trơ
Sông Hắc mây trùm kín
Ngàn Xanh mưa toả mờ
Mộng hồn về chửa được
Tìm gọi cũng bằng bằng dư
(Năm 769)

Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
[1] Hay Thanh Phong phố (bãi Thanh Phong), Song Phong phố, tên đất thuộc huyện Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam.
[2] Hay Hắc Long giang, một trong ba dòng sông lớn của Trung Quốc, chảy qua vùng đông bắc.
[3] Chỉ bài Chiêu hồn, một chương trong Sở từ của Khuất Nguyên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Quy mộng