13/07/2024 08:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trừ tịch tức sự

Tác giả: Ngô Thì Sĩ - 吳時仕

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 27/09/2008 11:13

 

Phiên âm

Tực đoạn thuỳ thôi cách ngạn chung
Vũ tà, yên đạm, dạ mông lung
Đào phù, du hoả, tuế thời ký
Dung diệp, trúc tiêu, phong tục thông
Vạn lý tĩnh quan tiêu trưởng xứ
Tam canh ám chuyển vãng lai phong
Chỉ kỳ đức dữ niên câu trưởng
Khẳng sự cuồng ca đạp đạp hồng

Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Gióng giả hồi chuông vọng cách bờ
Mênh mang, mưa chếch, khói đêm mờ
Gỗ đào, lửa liễu ghi năm tháng
Nêu trúc, cành đa phong tục xưa
Lặng ngắm trưởng, tiêu nơi vạn dặm
Âm thầm gió chuyển giữa canh ba
Chỉ cầu đức, tuổi cùng cao mãi
Dẫm đạp muôn hồng vang giọng ca.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Sĩ » Trừ tịch tức sự