22/05/2024 21:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Uyển Lăng vọng nguyệt ký Thẩm học sĩ
宛陵望月寄瀋學士

Tác giả: Triệu Hỗ - 趙嘏

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 05/10/2016 22:24

 

Nguyên tác

一川如畫敬亭東,
待詔閑遊處處同。
天竺山前鏡湖畔,
何如今日庾樓中。

Phiên âm

Nhất xuyên như hoạ Kính Đình[1] đông,
Đãi chiếu[2] nhàn du xứ xứ đồng.
Thiên Trúc[3] sơn tiền, Kính hồ[4] bạn,
Hà như kim nhật Dữu lâu[5] trung.

Dịch nghĩa

Một con sông đẹp như tranh vẽ ở phía đông núi Kính Đình,
Công việc của đãi chiếu học sĩ nhàn nên đi du ngoạn mọi nơi.
Lúc ở trước núi Thiên Trúc, khi bên bờ hồ Kính,
Nhưng không đâu bằng trong lầu ông Dữu hôm nay.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đông Kính Đình sông như tranh vẽ
Đãi chiếu công nhàn nhã phiêu du
Khi Thiên Trúc, lúc Kính hồ
Đâu bằng lầu Dữu trăng mờ đêm nay.
Uyển Lăng nay trong huyện Tuyên Thành, tỉnh An Huy. Thẩm học sĩ thân thế không rõ, có thể là Thẩm Tuân, tự Thành Chi, năm đầu niên hiệu Hội Xương (841) đậu tiến sĩ, làm trung thư xá nhân, thăng tới hàn lâm học sĩ, sinh cùng thời với tác giả và có qua lại thăm hỏi nhau.

[1] Tên núi, nay trong huyện Ninh Quốc, tỉnh An Huy.
[2] Gọi tắt của Đãi chiếu học sĩ, chức tước của họ Thẩm trong triều.
[3] Tên núi, nay trong thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang.
[4] Tên hồ, nay trong huyện Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang.
[5] Ngôi lầu cao do Dữu Lượng, người đời Tấn dựng lên, di tích nay trong huyện Cửu Giang, tỉnh Giang Tây. Tại Uyển Lăng cũng có một ngôi lầu nổi tiếng, do Tạ Diễu (người thời Lục Triều) dựng lên khi làm thái thú Tuyên Thành. Dữu lâu và Tạ lâu cách nhau khoảng 300km đường chim bay, khó có thể, trong đời Đường, sáng thăm lầu Dữu chiều về lầu Tạ viết thư. Phải chăng tác giả có ngộ nhận giữa hai lầu chăng?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Hỗ » Uyển Lăng vọng nguyệt ký Thẩm học sĩ