23/01/2022 23:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Theo em

Tác giả: Hà Văn Kỳ

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi kvh vào 14/09/2007 17:13

 

Theo em trên đường quê
Nắng vàng hôn hạt tóc
Bên đường con cóc nhỏ
Bỏ nón mở câu thề

Theo em dưới chân đê
Tìm mảnh hoa nằm rụng
Mầm xanh sầu cỏ úng
Hôn nhẹ vết chân dài

Theo em lên đồi cao
Tìm quẻ xâm tình ái
Dật dờ con bướm dại
Say ngủ dưới hương đài

Theo em vào đời ai
Ôm mây buồn gió rụng
Con đường xa trống vắng
Tìm lại tiếng thơ rơi

Theo em nửa cuộc đời
Chiếu chăn buồn không nói
Nhìn lại mảnh gương soi
Mất luôn hình với bóng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hà Văn Kỳ » Theo em