24/09/2021 14:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cố nhân II

Tác giả: Nguyễn Sĩ Đại

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/06/2015 17:12

 

Mận chưa đơm trắng ngõ
Đã biết là mùa xuân
Em vẫn còn ở đó
Thế mà thành cố nhân
9-12-1993

Nguồn: Nguyễn Sĩ Đại, Trái tim người lính (thơ), NXB Thanh niên, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Sĩ Đại » Cố nhân II