07/12/2022 03:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông Dương khê trung tặng đáp kỳ 2
東陽溪中贈答其二

Tác giả: Tạ Linh Vận - 謝靈運

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Bắc triều
Đăng bởi Vanachi vào 07/09/2008 11:53

 

Nguyên tác

可憐誰家郎,
緣流乘索舸。
但問情若為,
月就雲中墮。

Phiên âm

Khả liên thuỳ gia lang,
Duyên lưu thừa sách khả.
Đãn vấn tình nhược vi,
Nguyệt tựu vân trung đoạ.

Dịch nghĩa

Thương thay chàng trai trẻ nhà ai,
Bên dòng cưỡi chiếc thuyền.
Chớ hỏi tình (của thiếp) như thế nào,
Trăng sẽ từ mây mà rớt xuống.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Khá thương chàng nhà ai,
Theo dòng đương rẽ sóng.
Chớ hỏi tình thiếp sao,
Trăng từ mây rớt xuống.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tạ Linh Vận » Đông Dương khê trung tặng đáp kỳ 2