25/10/2021 11:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đi đái bùn nẩy

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi karizebato vào 06/07/2009 04:24

 

Quân tử anh hùng đâu vắng tá,
Để cho nê thổ[1] nảy[2] chơi xuân.
(Theo bản Quế Sơn thi tập)

Bài thơ tả cảnh thực đi đái ở chỗ bùn lầy, bị bùn bắn lên chỗ ấy; nhưng cái ý tinh nghịch đáo để lại ở chỗ không trách đám bùn đất (nê thổ) mà lại trách quân tử, anh hùng...

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008
[1] Từ Hán, có nghĩa bùn đất.
[2] Từ cổ, có nghĩa nảy nở, trổ ra, đâm chồi, đâm nhánh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Đi đái bùn nẩy