09/12/2021 01:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Liên hoa
蓮花

Tác giả: Quách Chấn - 郭震

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/05/2014 09:45

 

Nguyên tác

臉膩香薰似有情,
世間何物比輕盈。
湘妃雨後來池看,
碧玉盤中弄水晶。

Phiên âm

Kiểm nhị hương huân tự hữu tình,
Thế gian hà vật tỷ khinh doanh.
Tương phi[1] vũ hậu lai trì khán,
Bích ngọc bàn trung lộng thuỷ tinh.

Dịch nghĩa

Cánh sen mịn màng, hương thơm quyến rũ,
Trong thế gian không còn cánh hoa nào nhẹ hơn.
Sau cơn mưa tới xem sen Tương phi trong ao,
Trong như ngọc bích lung linh đọng trong lá sen.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cánh mịn màng hương thơm quyến rũ
Trong thế gian không thứ nhẹ hơn
Sau mưa tới ngắm ao sen
Nước như ngọc bích trên nền lá xanh
[1] Một giống hoa sen, lấy tên từ nữ thần sông Tương. Theo truyền thuyết, vua Nghiêu có hai người con gái tên là Nga Hoàng và Nữ Anh, đều gả cho vua Thuấn. Khi nghe tin vua Thuấn đi tuần thú phương nam, bị bệnh chết ở núi Thương Ngô, hai bà đi tìm xác chồng, tới sông Tương bị chết đuối, gặp giờ linh, hai bà thành thần sông Tương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quách Chấn » Liên hoa