26/10/2021 23:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nước chảy về đâu?

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 12/02/2015 17:04

 

Những cơn mưa trút nước xuống núi rừng
Thung lũng ngập tràn
Phũ phàng cơn lũ quét...

Nước bây giờ ở đâu?

Những cánh đồng hạn hán
Lúa ngô, cây vườn khô cháy
Lòng người héo hon.
Sữa mẹ khô rồi, con ngằn ngặt từng cơn...

Hỏi đất trời oan nghiệt mãi chi
Khi thừa
Khi thiếu!
Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Nước chảy về đâu?