22/09/2020 22:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ví dầu nhà dột cột xiêu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2020 12:41

 

Ví dầu nhà dột cột xiêu,
Anh đi cưới vợ phải chiều ông mai.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ví dầu nhà dột cột xiêu