13/08/2022 10:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi kỳ 2
楊柳枝其二

Tác giả: Tề Kỷ - 齊己

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 26/11/2006 05:08

 

Nguyên tác

館娃宮畔響廊前,
依託吳王養翠煙。
劍去國亡台殿毀,
卻隨紅樹噪秋蟬。

Phiên âm

Quán Oa cung bạn hưởng lang tiền,
Y thác Ngô Vương dưỡng thuý yên.
Kiếm khứ quốc vong đài điện huỷ,
Khước tuỳ hồng thụ táo thu thiền.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Quán Oa réo rắt hành lang
Vua Ngô giúp giữ sương tràn biếc xanh
Kiếm đi đất nước tan tành
Ve thu ra rã hồng cành rừng thông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tề Kỷ » Dương liễu chi kỳ 2