29/05/2022 04:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hữu sở tư kỳ 2
有所思其二

Tác giả: Đào Tấn - 陶晉

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 20/09/2014 15:45

 

Nguyên tác

欲涉不得去,
茫茫足煙霧。
香江多芳草,
何心採衡杜。

Phiên âm

Dục thiệp bất đắc khứ,
Mang mang túc yên vụ.
Hương giang đa phương thảo,
Hà tâm thái hành đỗ.

Dịch nghĩa

Muốn đến nhưng không đến được
Bởi khói mù dày đặc
Sông Hương lắm cỏ thơm
Lòng nào lại đi tìm cỏ lạ

Bản dịch của Minh Quang, Xuân Diệu

Muốn đến nhưng khó đi
Khói mù dày đặc cả
Sông Hương lắm cỏ thơm
Lòng nào hái cỏ lạ
Nguồn: Thơ và từ Đào Tấn, NXB Văn học, Hà Nội, 1987

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Tấn » Hữu sở tư kỳ 2