28/11/2021 16:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đối trà
對茶

Tác giả: Tôn Thục - 孫淑

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi Vanachi vào 22/02/2008 14:41

 

Nguyên tác

小閣烹香茗,
疏簾下玉溝。
燈光翻出鼎,
釵影倒沉甌。
婢捧消春困,
親嘗散暮愁。
吟詩因坐久,
月轉晚妝樓。

Phiên âm

Tiểu các phanh hương mính,
Sơ liêm hạ ngọc câu.
Đăng quang phiên xuất đỉnh,
Thoa ảnh đảo trầm âu.
Tì phủng tiêu xuân khốn,
Thân thường tán mộ sầu.
Ngâm thi nhân toạ cửu,
Nguyệt chuyển vãn trang lâu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trà nấu thơm thoảng hương gác nhỏ
Hạ ngọc câu rèm bỏ ngỏ vương
Ánh đèn chao ngọn trầm hương
Bóng thoa nghiêng giữa khói sương chén trà
Nâng một chén xuân đà hết tủi
Nếm đôi ly chiều đuổi mất sầu
Thơ trà ngâm vịnh hứng lâu
Lung linh trăng chuyển trên đầu phòng khuê

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Thục » Đối trà