20/10/2021 17:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoà Lệnh Hồ thị ngự thưởng huệ thảo
和令狐侍禦賞蕙草

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 12/11/2013 08:37

 

Nguyên tác

尋常詩思巧如春,
又喜幽亭蕙草新。
本是馨香比君子,
繞欄今更為何人?

Phiên âm

Tầm thường thi tứ xảo như xuân,
Hựu hỉ u đình huệ thảo tân.
Bản thị hinh hương tỷ quân tử,
Nhiễu lan kim cánh vị hà nhân?

Dịch nghĩa

Ý thơ thì tầm thường mà lại phải miêu tả cái tinh tế của mùa xuân là những cây cỏ huệ
Vốn ưa thích ở nơi âm u của đình tạ lại càng tươi mới
Bản chất là giống thơm hương chẳng khác gì bậc quân tử
Kẻ đứng vòng quanh lan can hiện giờ là những người nào vậy?

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Thi tứ thì thật tầm thường
Làm sao miêu tả cho tường ý xuân
Hương thơm huệ thảo thanh tân
Ở nơi đất lạ muôn phần tốt tươi
Bội lan thơm nức hương trời
Giống trang quân tử hơn đời bấy nay
Quanh lan can đứng ở đây
Hiện giờ hỏi những người này là ai?
Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Đỗ Mục - Nhà thơ tài hoa Vãn Đường, NXB Lao động, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Hoà Lệnh Hồ thị ngự thưởng huệ thảo